Phan Thế Đồng

Kinh nghiệm giảng dạy

1991-2013: Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh các môn Hóa sinh, Hóa học Thực phẩm, Phụ gia Thực phẩm, Dinh dưỡng, Quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng.

2013 đến nay: Trường Đại học Hoa Sen các môn: Dinh dưỡng, An toàn và vệ sinh

Kinh nghiệm quản lý giáo dục

2006-2012: Trường Đại học Nông Lâm: Trưởng Khoa Công nghệ Thực phẩm.

+ Chuyển đổi chương trình đào tạo từ hệ niên chế sang hệ tín chỉ

+ Xây dựng và tổ chức đào tạo bậc đại học chương trình Dinh dưỡng

+ Xây dựng và tổ chức đào tạo bậc đại học chương trình Công nghệ Thực phẩm hợp tác với UC Davis Mỹ

+ Xây dựng và tổ chức đào tạo bậc cao học ngành Công nghệ Thực phẩm

Trình độ học vấn:

+ Cử nhân Thủy Sản (1979) – Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

+ Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm (1998) – ENSIA-SIARC Montpellier – Pháp

+ Thạc sĩ Khoa học Thực phẩm (2001) – ENSBANA – Bourgogne – Pháp

+ Tiến sĩ Khoa học Thực phẩm (2004) – ENSBANA – Bourgogne – Pháp

VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐĂNG KÍ

Đánh dấu (*) là bắt buộc.

Bài viết liên quan