Helenita Noble

“Chúng tôi tin rằng mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có được tình yêu thương, sự tôn trọng và tự do khỏi mọi hình thức lạm dụng. Chúng tôi thiết lập mối quan hệ lâu dài với những đứa trẻ mà chúng tôi hỗ trợ và trao cho họ một cuộc sống hạnh phúc, giàu cảm xúc, và độc lập.”

VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐĂNG KÍ

Đánh dấu (*) là bắt buộc.

Bài viết liên quan