Nhẹ Bước Lãng Du

Những trải nghiệm du lịch từ lúc còn trẻ tới khi về già, từ trong đến ngoài nước, khi đi một mình, cùng gia đình, hay cùng bè bạn sẽ là nội dung của buổi Trò chuyện hàng tuần kỳ này!

Từ Thiện là Cho hay Nhận?

Hoạt động từ thiện trở nên quen thuộc và phổ biển trong cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh những kết quả tích cực cho cộng đồng thì vẫn có nhiều bất cập trong hoạt động này khiến chúng ta phải suy nghĩ và rút kinh nghiệm.

TỪ THIỆN: GÓP PHẦN THAY ĐỔI SỐ PHẬN

Hoạt động từ thiện trở nên quen thuộc và phổ biển trong cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh những kết quả tích cực cho cộng đồng thì vẫn có nhiều bất cập trong hoạt động này khiến chúng ta phải suy nghĩ và rút kinh nghiệm.

Sự thấu hiểu giữa bạn và con

Bạn và con dần xa cách, con dần có những bí mật mà bạn không biết, và những lần trò chuyện cùng con thưa dần. Bạn cảm thấy bất an khi con đang dần rời khỏi vòng tay mình.