[TRÒ CHUYỆN HÀNG TUẦN] Quản lý và cân bằng stress hiệu quả

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thống kê các rối loạn (hay bệnh ) liên quan đến Stress đang gia tăng rất nhanh. Riêng Việt Nam theo thống kê của Bộ Y Tế trong năm 2017, số người bị rối loạn tâm thần phổ biến liên quan tới stress chiếm 15%. Làm cách nào quản lý và cân bằng stress hiệu quả?