Nhẹ Bước Lãng Du

Những trải nghiệm du lịch từ lúc còn trẻ tới khi về già, từ trong đến ngoài nước, khi đi một mình, cùng gia đình, hay cùng bè bạn sẽ là nội dung của buổi Trò chuyện hàng tuần kỳ này!

Xem tiếp ❭

Giúp đỡ một số phận – Lan tỏa triệu ý nghĩa

Từ Thiện là Cho hay Nhận?

TỪ THIỆN: GÓP PHẦN THAY ĐỔI SỐ PHẬN

DIỄN GIẢ SỰ KIỆN

Nguyễn Chấn Hùng

Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Ung thư học

Phan Chánh Dưỡng

Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting

Helenita Noble

CEO Hiệp hội bảo trợ trẻ em Christina Noble (Christina Noble Children’s Foundation)

BẢN TIN MỚI

Nhẹ Bước Lãng Du

Giúp đỡ một số phận – Lan tỏa triệu ý nghĩa

Từ Thiện là Cho hay Nhận?